"NUNEZ EFFECT" already kicking in?

Printable View